czwartek, 31 marca 2011

Zestaw V - zamknięte

1) Liczba a, dla której rozwiązaniem równania ... jest liczba x=5 wynosi : http://zadane.pl/zadanie/500498

2) Wartość k, dla której : http://zadane.pl/zadanie/274809

3) Zbiorem rozwiązań nierówności 3x... : http://matematyka.pisz.pl/forum/28491.html

4) podobnie jak 3

5) Liczba całkowitych rozwiązań równania 2x ... http://zadane.pl/zadanie/138448

7) Rozwiązaniem równania 5x+4/2x-1 = 3 : http://zadane.pl/zadanie/1768582

8) Najmniejszą liczbą spełniającą równanie :  http://www.matematyka.pl/143971.htm

9) http://zadane.pl/zadanie/815416

10) Rozwiązaniem układu równań 2x-2y=-1 ... http://zadane.pl/zadanie/1978080

13) http://zadane.pl/zadanie/1101330

15) http://zadane.pl/zadanie/477031

poniedziałek, 28 marca 2011

Zestaw XIII - zamknięte

Zadanie 1. Kąt środkowy oparty na 4/9 okręgu ma miarę : http://zadane.pl/zadanie/351866

Zadanie 2. W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 3 i 4 http://zadane.pl/zadanie/316484

Zadanie 3. 

Zadanie 4. Miara kąta wewnętrznego dziesięciokąta ... : http://zadane.pl/zadanie/283967

Zadanie 5. Cięciwa AB ma długość 6dm i jest oddalona : http://zadane.pl/zadanie/459841

Zadanie 6. Odległość środka boku kwadratu o boku długości 6 : http://zadane.pl/zadanie/1272698

Zadanie 7. Stostunek pól kół wpisanego w kwadrat i opisanego na kwadracie : http://matematyka.pisz.pl/forum/30584.html

Zadanie 8. Przekątne rombu mają długości 12cm i 12... http://zadane.pl/zadanie/772499

Zadanie 9. Dwa pola w kształcie prostokąta, które są podobne, obsiano żytem : http://zadane.pl/zadanie/572886

Zadanie 11. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego o kącie ostrym 30 ... http://zadane.pl/zadanie/968651

Zadanie 12. Wysokość trapezu równoramiennego : http://zadane.pl/zadanie/499647

Zadanie 13. Pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu .... http://zadane.pl/zadanie/499735

Zadanie 14. Dany jest trapez ... http://zadane.pl/zadanie/406561


Zadanie 16. Dany jest kwadrat o przekątnej długości 8cm. Z wierzchołka ... http://zadane.pl/zadanie/499697

Zadanie 17. Prosta m jest styczna do okręgu w punkcie K... http://matematyka.pisz.pl/forum/38000.html

Zadanie 18. 

niedziela, 27 marca 2011

Zestaw IV - zamknięte

Zadanie 1. Dziedziną wyrażenia wymiernego 4-x^2... : http://matematyka.pisz.pl/forum/33253.html

Zadanie 2. Wielomiany P(x) = (x^2 -2)^2 ... http://www.matematyka.pl/193613.htm

Zadanie 3. Wartość liczbowa wyrażenia (x+2y)^2 ... http://matematyka.pisz.pl/forum/30282.html

Zadanie 4. Po uproszczeniu wyrażenia (3/x + x/3)^2 ... http://zadane.pl/zadanie/279179

Zadanie 6. Warunki W(0) = 1 i W(-1) = 0 spełnia wielomian : http://zadane.pl/zadanie/279191

Zadanie 7. Dziedziną funkcji y= x²+3x / x²-4 jest :  http://zadane.pl/zadanie/1898164

Zadanie 8. Wyrażenia (2a-3)^2 ... po przekształceniu mają postać : http://zadane.pl/zadanie/129229

Zadanie 9. uproszczoną postacią wielomianu http://www.matematyka.pl/144024.htm

Zadanie 10. Wynikiem działania ... jest wyrażenie : http://www.matematyka.pl/144025.htm

Zadanie 11. Wielomian W(x) = ... po rozłożeniu na czynniki może mieć postać : http://zadane.pl/zadanie/1871729

Zadanie 13.  Rozkład wielomianu G(x) = ... http://zadane.pl/zadanie/1485859

Zadanie 17. Dla dowolnych liczb rzeczywistych a,b prawdziwa jest równość : http://zadane.pl/zadanie/297759

Zadanie 18. Wśród poniższych par liczb (x,y) wskaż tę, która spełnia równość... : http://www.matematyka.pl/126845.htm

Zadanie 21. http://zadane.pl/zadanie/1857031

Zadanie 23. Dane są wielomiany W(x) ... Stopień wielomianu W(x) * V(x) : http://www.matematyka.pl/144034.htm

Zadanie 24. Wyrażenie 3/x-1 ... http://zadane.pl/zadanie/279174

Zadanie 25. Wyrażenie (x+2)^3 jest równe : http://zadane.pl/zadanie/1879957

sobota, 26 marca 2011

Zestaw I - zamknięte

Zestaw I - zamknięte

Zestaw II - zamknięte

Zestaw II - zamknięte

Zestaw III - zamknięte

Zadanie 1. Dziedziną funkcji f(x)=x-2/x²-4 jest : http://zadane.pl/zadanie/1434397

Zadanie 2. Wyrażenie (1-2x)^2-3(x+√2)(x-√2) dla x=2 przyjmuje wartość: http://zadane.pl/zadanie/2091303

Zadanie 3. Rozkładając wielomian W(x) = x3−2x2−9x+18 na czynniki liniowe otrzymamy wielomian : http://zadane.pl/zadanie/323326

Zadanie 4. Wielomian w(x)=x3+7x2−2x−14 po rozłożeniu na czynniki ma postać :  http://zadane.pl/zadanie/323326

Zadanie 5. Dziedziną funkcji jest  f(x)=1-x/√-x+6: http://zadane.pl/zadanie/279227

Zadanie 6. Rozkład wielomianu W(x)=x³-2x²-16x+32 na czynniki liniowe to : http://zadane.pl/zadanie/392276

Zadanie 7. Zbiór R\{-3,0,2) jest dziedziną wyrażenia : http://zadane.pl/zadanie/1882445

Zadanie 9. Wartość wielomianu : http://zadane.pl/zadanie/58121 - proste ;)

Zadanie 10. Które liczby zbioru {-3,-2,-1,0,1,2,3} nie należą do dziedziny wyrażenia wymiernego x²+x-5/x³-9x :  http://zadane.pl/zadanie/281134

Zadanie 12. Przedstawieniem wyrażenia 4 - x² + 2xy - y² : http://www.matematyka.pl/170679.htm

Zadanie 13. Wyrażenie (x - 2y)(x2 + 2xy + 4y2) jest równe : http://zadane.pl/zadanie/642289

Zadanie 15. Stopień wielomianu ... : http://zadane.pl/zadanie/1406459

Zadanie 16. Dane są wielomiany w(x)=4x^3+2x^2-3x-4 i f(x)=-x^2+5x-6. Wielomian g(x)=w(x)=f(x) jest równy: http://zadane.pl/zadanie/1243945

Zadanie 17. Po skróceniu ułamek 2x2−4x przez x−2 dla x≠2 jest równy : http://matematyka.pisz.pl/forum/33818.html

Zadanie 18. wykonaniu działania : x-2/x + x/x+2 wyrażenie ma postać(odpowiedź w ok 1/2 strony) : http://matematyka.pisz.pl/forum/33818.html

Zadanie 20. wyrażenie x²-xy-2y+2x, rozłożone na czynniki ma postać : http://zadane.pl/zadanie/385240

Zadanie 21. Wspólny mianownik dla wyrażeń a...  http://zadane.pl/zadanie/279193

Zadanie 24. Dziedziną wyrażenia 2-x : http://zadane.pl/zadanie/894214